แผนกวิชา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาชาอเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Login Form

ระบบติดตามนักเรียน

ระบบ RMS

คุณภาพเว็บไซต์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

จำนวผู้เข้าชม

001028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
34
192
382
988
40
1028

Your IP: 54.235.55.253
2019-02-22 21:12

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รายงานด้านการเงิน

เว็บที่น่าสนใจ