แผนกวิชา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาชาอเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Login Form

ระบบติดตามนักเรียน

ระบบ RMS

คุณภาพเว็บไซต์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

จำนวผู้เข้าชม

001031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
34
195
382
991
40
1031

Your IP: 54.235.55.253
2019-02-22 21:14

รายงานการประเมินตนเอง (sar)

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2561
ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 

รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2560
ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

1.แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
2.คณะกรรมการที่ปรึกษา
3.ปก-คำนำ-สารบัญ-รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา-2560
4.รายงานการรายประเมินคุณภาพสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2560-วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2557

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รายงานด้านการเงิน

เว็บที่น่าสนใจ